ESTANC  DEL MERCAT
Carrer Pi i Margall, 2 
17200 PALAFRUGELL (Girona)
Tel:  972 300 144
image-396912-59010069.w640.JPG

Som Estanc del Mercat, un estanc que es va fundar el 1918.

Disposem d'unes amplies instal·lacions que ens permeten oferir una amplia varietat de productes: cigars, cigarrets, tabac d'embolicar i de pipa.

Som receptors de Loteria Nacional, Primitiva, Euromillones, Bonoloto, La Quiniela, etc.


També disposem de diaris i  revistes nacionals, recàrregues de telèfons, una  gran varietat d'articles de fumador i de regal,  segells...


Disposem d'una Cava de Cigars de 30 m2 amb més de 500 referències de cigars tant havans com d'altres  procedències.
Som ESPECIALISTAS DEL HABANO des de l'any 2009 i hem rebut diversos premis i distincions que ens han convertit en un referent en el sector, entre ells el de MILLOR CAVA DE CIGARS D'ESPAÑA a l'any 2011. Dins de la nostra cava també pot trobar una selecció especial de destilats: rom, ginebra, whisky, brandy i vodka.


Estem situats al centre del municipi de Palafrugell, al principi del  carrer del típic Mercat i de la Plaça Nova.Obrim cada dia de la setmana:
HORARI COVID DESDE 02/11/20
Dilluns a Divendres
8:15 a 13:15
15:00 a 18:00 

Dissabte i Diumenge  només Matí
de 8:15 a 13:30


image-396911-_FTG7788.w640.jpg
Somos Estanc del Mercat, un estanco fundado en 1918.
Contamos con amplias instalaciones que nos permiten ofrecerle una amplia gama de productos : Cigarros, cigarrillos, tabaco de liar y de pipa.

Somos receptores de Loteria Nacional, Primitiva, Euromillones, Bonoloto, La Quiniela, etc.
También disponemos de Periódicos y Revistas nacionales, Recargas de teléfonos, Gran variedad de Artículos de Fumador y de Regalo, Sellos.

Disponemos de una Cava de Cigarros de 30 m2 con más de 500 referencias de Habanos y de otras procedencias. Somos ESPECIALISTAS DEL HABANO des del año 2009 y hemos recibido varios premios y distinciones que nos han convertido en un referente en el sector, entre ellos el de MEJOR CAVA DE CIGARROS DE ESPAÑA   año 2011. Dentro de nuestra Cava también puede encontrar una selección especial de destilados: ron, ginebra, whisky, brandy y vodka.
Estamos situados en el centro del municipio de Palafrugell, al principio de la calle del típico Mercado y de la Plaça Nova.
Abrimos cada día de la semana:

HORARIO COVID DESDE 02/11/20

Lunes a Viernes
mañana de 8:15 a 13:15 tarde de 15:00 a 18:00

Sabado y Domingo  solo mañana
de 8:15 a 13:30
image-396914-_FTG7778.w640.jpg
Nous sommes Estanc del Mercat, un bureau de tabac fondée en 1918.
Nous avons des installations spacieuses qui nous permettent de vous offrir une large gamme de produits : cigares, cigarettes, tabac et pipe de roulement
Nous sommes lauréats de la loterie nationale, Euromillions, Lotto, La Quiniela
Nous avons également des journaux et magazines nationaux, recharges de téléphones, variété de fumeur et timbres, Articles-cadeaux.
Nous avons une Cave à cigares de 30 m2 avec plus de 500 références de cigares Cubains et d’autres. Nous sommes ESPECIALISTAS DEL HABANO de 2009 et avons reçu plusieurs prix et distinctions qui font de nous un point de référence dans le secteur, y compris la meilleure Cave de cigares en Espagne 2011 année. Dans notre cave, vous trouverez également une sélection de spiritueux : vodka, rhum, whisky, brandy et gin.
Nous sommes situés dans le centre de la municipalité de Palafrugell, au début de la rue du marché typique et la Plaça Nova.

Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine :
HORAIRE COVID DU 02/11/20
Lundi a vendredi 
 08:15 à 13:15
15:00 à 18:00
Samedi et Dimanche seulement le matin
de 08:15 à 13:30

 Visitez Estanc del Mercat.
image-398374-_FTG7831.w640.jpg
We are Estanc de Mercat, a tobacconist's shop founded in 1918.
We have spacious facilities that allow us to offer you a wide range of products: cigars, cigarettes, rolling tobacco and pipe.
We have National lottery, Euromillions, Football Lottery.
We also have newspapers and national magazines, refills of phones, variety of smoker products and stamps, gift items.
We have a Cigar cellar of 30 m2 with more than 500 references of Cuban cigars and other. We are ESPECIALISTAS DEL HABANO since 2009 and have received several awards and distinctions which have made us become a reference point in the sector, including the best CAVA DE CIGARROS DE ESPAÑA    2011 year. In our cellar you can also find a special selection of spirits: vodka, rum, whiskey, brandy and gin.

We are located in the Centre of the municipality of Palafrugell, at the beginning of the street of the typical market and the Plaça Nova.

We  open every day of the week:
COVID SCHEDULE FROM 02/11/20
Monday  to Friday
From 8:15 to 13:15
From 15:00 to 18: 00
Saturday and Sunday only in the morning
From 8:15 to 13:30